دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

5_1

پوستر همایش
Poster
تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال مقالات »
1397/04/15
اخرین نتایج داوری مقالات »
1397/04/17
برگزاری کنفرانس »
1397/04/20
دبیرخانه کنفرانس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، دانشکده فنی و مهندسی، دبیرخانه دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی

تلفن : 38372575 - 071

تلفن همراه : 1230 - 707 - 0933

کمیته علمی کنفرانس

کمیته علمی و داوران دومین کنفرانس  پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر، مهندس پزشکی  کازرون

 • دکتر علی رفیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
 • دکتر تقی زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
 • دکتر محمدمهدی قنبریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
 • دکتر جاسم جمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
 • دکتر محمد حسن فاتحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
 • دکتر حسن معصومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
 • دکتر سیروس بهرامی دشتکی دانشگاه سلمان فارسی
 • دکترعباسی دانشگاه سلمان فارسی
 • دکتر احمد فخاریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • دکتر شهاب دهقان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • دکتر امیر حسین حسن آبادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • دکتر صمد نجاتیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 • دکتر محمد جواد کیانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 • دکتر بهمن روائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 • دکتر هادی یعقوبیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 • دکتر سیروس محمدی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
 • دکتر مریم نیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر محمد رضا شایسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر حمید رضا اکبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر مجید پور احمد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر همایون ابراهمیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • دکتر عارف جلیلی ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • دکتر داور میر عباسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • دکتر منصور حسینی فیروز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • دکتر غلامرضا آقاجانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • دکتر محمد قیامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • دکتر مهدی سلیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • دکتر رضا سیفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • دکتر سید هادی سید حاتمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • دکتر مهدی عفت پرور دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • دکتر شیوا رزاق زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل