ارسال مرسولات پستی
1397/04/25

پژوهشگران محترم پکیجهای کنفرانس ارسال گردیده است. لطفا صبور باشید تا مرسوله ارسالی به دست شما برسد. لطفا از تماس به دبیرخانه به دلیل حجم زیاد کار اجتناب نمائید. در صورتی که تا آخر هفته جاری مرسوله به دست شما عزیزان نرسید با شماره 1230-707-0933 تماس حاصل فرمائید.

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر و قدردانی را داریم.