تمدید مهلت ارسال مقالات
1397/03/27

پیرو درخواست های مکرر پژوهشگران عزیز مبنی بر تمدید زمان برگزاری کنفرانس، زمان برگزاری کنفرانس به تاریخ 20 تیر 1397 موکول گشته و آخرین مهلت ارسال مقالات به مورخ 15 تیرماه 1397 تغییر یافت لازم به ذکر است که تاریخ مذکور (زمان برگزاری کنفرانس) به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

در صورت وجود مشکل لطفا فقط با شماره 1230 - 707 - 0933 تماس حاصل فرمائید.