آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
1396/06/18

پورتال اولین کنفرانس ملی دستاوردهای پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی و علوم انسانی راه اندازی گردید.

پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیت های جاری کنفرانس نیز باشند.