دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

5_1

پوستر همایش
Poster
تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال مقالات »
1397/04/15
اخرین نتایج داوری مقالات »
1397/04/17
برگزاری کنفرانس »
1397/04/20
دبیرخانه کنفرانس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، دانشکده فنی و مهندسی، دبیرخانه دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی

تلفن : 38372575 - 071

تلفن همراه : 1230 - 707 - 0933

فایل های ثبت شده در سایت
ردیف عنوان فایل دانلود
1 نحوه نگارش مقالات فارسی
2 نحوه نگارش مقالات انگلیسی