تماس با ما

اطلاعات تماس با ما

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، ساختمان مهندسی، دبیرخانه کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی

شنبه الی چهارشنبه 9 صبح الی 17

تلفن : 32306592 - 071

تلفن همراه : 1230 - 707 - 0933

 info@kaucee.comکد پیگیری :